Lespakket brugklas
Het lespakket, dat onderdeel is van de Charge Your Brainzzz-aanpak, maakt tieners bewust van het belang van slaap, de oorzaken van slecht slapen en leert hen strategieën aan om hun eigen slaap te verbeteren. Dit doen zij door ‘challenges’ met de klas aan te gaan. Meer kennis over het belang van slaap en tips om hun slaap te verbeteren kunnen bijdragen aan het voorkomen van (extreem) slaaptekort en diens negatieve effecten op schoolprestaties en hun mentale en lichamelijke gezondheid. De verwachting is dat leerlingen hun hele leven van deze ervaring, kennis, tips & tricks kunnen profiteren!

Op dit moment zijn 10 Voortgezet Onderwijs scholen aan de slag met de pilot van Charge Your Brainzzz!

In de periode maart t/m mei 2024 zijn 10 Voortgezet Onderwijs scholen gestart met de pilot van Charge Your Brainzzz om te kijken hoe zij de aanpak waarderen. Zij krijgen hierbij ondersteuning vanuit het ontwikkelteam van Charge Your Brainzzz. Wat een belangrijke steun in de rug kan zijn bij dit relatief nieuwe, maar belangrijk onderwerp. Scholen gaan aan de slag met het lespakket, adviezen over schoolbeleid, de ouderavond en de signalerings- en gesprekstool voor ondersteunings- en zorgcoördinatoren. Gezonde School-adviseurs die een school hebben die gebruik wil maken van deze aanpak kunnen contact opnemen via info@chargeyourbrainzzz.nl

Het lespakket

Het lespakket voor de brugklas bestaat uit vier uitdagende, leuke lessen van elk 40 minuten. Charge Your Brainzzz maakt gebruik van activerende werkvormen zoals discussies, brainstormen in groepjes, een dilemma-spel, een quiz, reflectie op eigen gedrag, leerzame, leuke video’s, en verschillende Challenges om geleerde zaken uit de les in hun eigen leven thuis toe te passen.

Elke les heeft een eigen thema met bijbehorende leerdoelen.

  • Les 1. ‘Charge Your Slaap’ over Het belang van slaap
  • Les 2. ‘Charge Your JOMO’ over De invloed van schermgebruik en sociale media op slaap.
  • Les 3. ‘Charge Your Chill Skills’ over De invloed van stress en mentale gezondheid op slaap.
  • Les 4. ‘Charge Your Dreams over Alle verschillende oorzaken van slaaptekort.